Ing. Pavel Dostal

V roce 2016 jsem dokončil studium na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na mezinárodní vztahy. Je mi 29 let. Působím jako jednatel ve firmě GreenVille service s.r.o. zabývající se realizacemi zelených střech. Jsme členy odborné sekce Zelené střechy, kde jsem se zprvu věnoval komunikaci se zahraničními partnery z EFB a přenášení informací ze zahraničí do Česka, až jsem se po pár letech stal jedním z viceprezidentů organizace. Nedlouho poté jsem úspěšně kandidoval do Rady sekce Zelené střechy a byl pak zvolen jejím předsedou. Rád posouvám věci dopředu a propojuji obory, které se mohou doplňovat. Pokud mám možnost, snažím se, aby za mnou zůstávala trvalá pozitivní změna.

Z toho, co mám možnost pozorovat, stojí zahradnický obor u velké příležitosti. Zeleni se dostává nebývalé pozornosti a vkládá se do ní mnoho nadějí i prostředků. Množství pojmů týkající se výsledků zahradnické činnosti ve veřejné debatě (modrozelená infrastruktura, přírodě blízká řešení, uhlíková neutralita, adaptace na klimatickou změnu, zelené střechy a fasády…) dokládají aktuálnost a potřebnost zahradnického oboru. Bez kvalitní zeleně nejsou řešitelné problémy současných měst, bez odborných znalostí nebude kvalitní zeleň, bez organizací jako je SZÚZ nebude dostatek odborných znalostí. Co víc, čím dál více si jako lidé uvědomujeme, jak je zeleň důležitá pro naše zdraví a spokojenost. 

Líbí se mi přátelská atmosféra ve Svazu. Vidím cesty, kterými bychom se jako Svaz mohli vydat, abychom se posunuli zase o krůček dále. Využít příležitostí které nabízí online prostředí, propojit se s dalšími důležitými organizacemi, být víc vidět a slyšet, využívat inovace v oboru a dozvídat se o nich, být víc v kontaktu mezi samotnými členy… Jsem rád, že mohu coby člen představenstva tyto náměty spolu s ostatními realizovat.