Ing. Petr Halama - předseda představenstva

Narozen: 1969

Vzdělání: Střední zahradnická škola Kopidlno v letech 1984–88, obor sadovnictví

Vysoká škola zemědělská Brno – ZF v Lednici 1988–1992, obor zahradní a krajinářská architektura

 

Od malička jsem vyrůstal v zahradnické rodině, kromě toho jsem měl sklony k malování a děda chtěl, abych tento talent rozvíjel. Mě táhly exotické rostliny. Táta a máma studovali Vysokou školu zemědělskou v Brně, táta zahradnický obor v Lednici. Respektoval jsem jejich přání a svoje záliby. Nestudoval jsem tropické ovocnictví v Praze, což by znamenalo vyjet do zahraničí, ale zvolil jsem obor zahradní a krajinářská architektura, kde jsem studoval jak zahradnictví, tak i uplatnil své výtvarné sklony.

Po škole jsem krátce působil jako samostatný projektant v jedné firmě u Mladé Boleslavi, kde jsem měl na starosti projekci a následnou realizaci zeleně. Asi po roce jsem šel raději podnikat společně s dalšími společníky, a později pouze s otcem do jeho původní firmy, která se do té doby zabývala obchodováním s ovocem. Mým příchodem se firma DIKÉ spol. s r.o. přeorientovala na zahradnickou činnost a od prvního rýče a dodávky pořízené na leasing jsme začali zakládat zahrady. Tím, že nám z realizací začaly vznikat zásoby rostlin jsme se postupně dostali i ke školkařství, kterému se dodnes úspěšně věnuje bratr Pavel.

„Zahradničení“ není pro mě jen prací, ale od malička koníčkem. Jako dítě vyrůstající v zahradnické rodině jsem si prošel pěstováním kaktusů, citrusů a mučenek za oknem, přes orchideje, bonsaje až k současné práci, která je vlastně splněním všeho, co jsem si přál dělat. Baví mě práce, za kterou jsou vidět výsledky, která potěší nejen mě, ale i někoho dalšího, díky které po nás na téhle zemi zůstane něco, co nás přežije.

Členem v SZÚZ jsem téměř od počátku jeho existence. Věřím, že jedině spoluprací mezi firmami můžeme obor posouvat stále dál, že tím pomůžeme i sami sobě, budeme více konkurenceschopní, budeme mít přístup ke zkušenostem druhých a budeme se dál učit. Kandidovat na předsedu představenstva SZÚZ jsem se rozhodl, protože věřím, že je správné nejen brát, ale i dávat a já jsem od našeho svazu už dostal hodně. Mám spoustu výborných přátel, poznal jsem mnoho chytrých lidí, kterých si vážím, nejen po odborné stránce. Mě samotnému, respektive naší firmě členství přineslo pokrok, který je nepřehlédnutelný. Děláme díla, o kterých jsme dřív jen slyšeli, stavíme koupací jezírka, zakládáme zelené střechy, používáme moderní technologie a společně tak udáváme trend celému našemu oboru.

Jako předseda bych chtěl společně s kolegy, bez kterých by to nešlo a společně s naší kanceláří, dál rozvíjet vzdělávání našich členů, aby se trend zvyšování kvalifikace nezastavil. Chtěl bych najít způsob, jak motivovat mladé, aby studovali náš obor a zůstávali v něm i po dokončení školy. Také bych rád víc spolupracoval s dalšími svazy a spolky, které jsou svým charakterem nám zahradníkům – realizátorům blízké. Rád bych, aby se každý rok uskutečnila aspoň jedna zajímavá exkurze do realizačních firem v okolních státech, jako bývaly kdysi do Holandska, Německa

Doufám, že se časem podaří, abychom dosáhli více respektu státních orgánů a institucí, aby s námi více komunikovali v otázkách týkajících se stanovování cen prací a podmínek při výběrových řízeních. Společně s širší odbornou veřejností a vzájemnou spoluprací s ostatními máme šanci posouvat věci dál, aby se zahradníkům u nás žilo lépe.

Netěší mě, že zahradník v naší zemi není brán s takovým respektem, jako třeba v Anglii, že klesá zájem studovat zahradnický obor, protože není pro mladé lidi dostatečnou zárukou toho, že je ekonomicky zajistí do života, srovnatelně jako jiné obory. Doufám, že to je jen dočasný trend a že lidé opět pochopí, že dobře konané řemeslo má zlaté dno a že se vyplatí.