Pavel Bláha

Do Představenstva SZÚZ kandidoval jako zástupce dynamicky se rozvíjející realizační firmy STROMMY COMPANY. Jeho cílem je navázat na dosavadní činnost svazu a zároveň práce, respektive spolupráce na nových projektech. Jedním z projektů je bližší spolupráce na ose SZÚZ – školy – realizační firmy, pro profilaci mladých absolventů s praktickými znalostmi. Ideálním cílem by byla praxe studentů pod „přísnou“ kontrolou a záštitou svazu u firem, což  by vedlo k jejich zkvalitnění. „Když mi nějaká práce dává smysl, jsem schopný ji dotáhnout do konce. Náš obor vnímám jako poslání a rád bych dále pracoval na obnově jeho bývalé slávy. V neposlední řadě bych rád spolupracoval na prohloubení spolupráce realizačních firem, což je dle mého názoru jedním z hlavních poslání svazu, abychom nebyli zavilí konkurenti, ale spolupracovníci a přátelé“, říká Pavel Bláha, který byl do Představenstva zvolen v březnu 2023.