Shromáždění členů

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem našeho profesního sdružení.

Každý člen svazu má možnost svou účastí na Shromáždění členů naplnit své hlavní právo, a to přijímat rozhodnutí a stanoviska, která mají pro Svaz zakládání a údržby zeleně zásadní význam. Shromáždění se koná vždy na záčátku nového kalendářního roku koncem ledna nebo začátkem února.


033  P1040784

V roce 2011 se Shromáždění členů uskutečnilo v resortu Svatá Kateřina. V letech 2013 a 2014 v Kostelci nad Černými lesy.

 

Shromáždění členů je vyhrazeno právo:

 • přijímání stanovisek a rozhodnutí v otázkách, které mají pro svaz zásadní význam
 • schvalování zprávy podané představenstvem
 • schvalování hospodaření svazu
 • rozhodování o použití svazového jmění
 • volba předsedy představenstva, místopředsedy představenstva a členů představenstva
 • volba kontrolní a revizní komise
 • schvalování výše příspěvků a poplatků
 • zřizování zvláštních sekcí
 • schvalování směrnic, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů SZÚZ
 • schvalování rozpočtu svazu
 • rozpuštění představenstva svazu
 • vyloučení člena svazu
 • zrušení svazu
 • schvalování členství svazu v jiných organizacích a zájmových sdruženích
 • rozhodování o ostatních otázkách, není-li výslovně stanoveno jinak
 • volba Stavovského soudu

 073

V roce 2011 se Shromáždění členů uskutečnilo ve Svaté Kateřině - společenský večer