Staňte se našimi členy

Proč být členem Svazu zakládání a údržby zeleně?

  • Abych se měl s kým poradit 
  • Abych znal nové trendy a technologie
  • Aby se vědělo, že patřím mezi kvalitní a spolehlivé firmy       
  • Abych dál vzdělával sebe i své spolupracovníky

SZÚZ se neuzavírá novým členům. Čím více dobrých podnikatelů v oboru zahradnická a krajinářská tvorba bude svaz v České republice sdružovat, tím lépe může realizovat své plány.

Typy členství

1. Členství v SZÚZ je individuální, obchodní, kolektivní, přidružené a mimořádné.
2. Individuálním členem se mohou stát právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které se zabývají zahradní a krajinářskou tvorbou.
3. Obchodním členem se mohou stát firmy, které vyrábějí nebo dodávají materiály, výrobky a služby, mechanizační prostředky a nářadí pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
4. Kolektivním členem se může stát právnická osoba, společenstvo, sdružení, svaz apod., sdružující subjekty obdobné SZÚZ a za podobným účelem.
5. Přidruženým členem se mohou stát instituce a organizace, které nemají podnikatelský charakter, mají o členství zájem a jejichž členství bude SZÚZ ku prospěchu – např. školy, obecní úřady apod.
6. Mimořádným členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která podniká v oblasti zahradní a krajinářské tvorby a má sídlo mimo území ČR. 

Vznik členství

1. Členství vzniká přijetím do SZÚZ představenstvem na základě písemné přihlášky, složením vstupního poplatku a zaplacením členského příspěvku. Předpokladem je i odborná úroveň firmy.
2. Členství v SZÚZ přechází na nové organizace, které vzniknou rozdělením dosavadního členského podniku nebo změnou jeho právní formy, pokud se nové firmy nerozhodnou ze SZÚZ vystoupit. Členský poplatek se pro tyto nově vzniklé organizace považuje za zaplacený, pokud jej již uhradila původní organizace.
3. Dokladem o členství ve Svazu je potvrzení členství vydané představenstvem SZÚZ. 

PŘIHLÁŠKY ke stažení

Individuální členství přihláška ke stažení: Individuální členství přihláška [DOC, 368 kB] 

Obchodní členství přihláška ke stažení:    Obchodní členství přihláška [DOC, 332.5 kB]

Přidružené členství přihláška ke stažení:  Přihláška přidružené členství [DOC, 333 kB]

Vyplněnou a podepsnou přihlášku zašlete na poštovní adresu: Svaz zakládání a údržby zeleně, Údolní 33, 602 00 Brno nebo její scan na mail: info@szuz.cz. Po jejím obdržení bude předložena představenstvu svazu ke schválení.

PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD

V souladu se stanovami Svazu zakládání a údržby zeleně schválilo Shromáždění členů SZÚZ Příspěvkový řád pro placení členských příspěvků na úhradu nákladů SZÚZ, provozu a rozvoje činnosti. V celém znění naleznete příspěvkový řád zde.

Typ členství

členský příspěvek do SZÚZ  (Kč)

Individuální

*7 000 až 23 000

Obchodní

9 000

Přidružený

2 000

Mimořádný

6 000

Kolektivní

20 000

 

Členský příspěvek SZÚZ zahrnuje

-              poradenskou činnost v základním rozsahu
-              přístup na www. do oddílu pro členy (vzory smluv, vzdělávací materiály, užitečné odkazy, formuláře…) 
-              zvýhodněné vložné při účasti na odborných seminářích
-              poskytování informací formou měsíčních zpravodajů
-              propagaci na celostátních veletrzích
-              možnost výhodné ceny na veletrzích
-              propagaci firmy v časopisu INSPIRACE
-              1 x časopis INSPIRACE
-              propagaci firmy na webových stránkách www.szuz.cz
-              propagaci firmy na sociálních sítích
-              zvýhodněné vložné do soutěží Zahrada roku, Park rok
 

 * Individuální členství

(právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které se zabývají zahradní a krajinářskou tvorbou)

Výše členského příspěvku pro příslušný kalendářní rok se stanoví podle obratu člena z činnosti týkající se zakládání a údržby zeleně v předcházejícím roce. Výši obratu prokazuje člen vyplněním „Prohlášení o výši obratu“ a jeho odesláním do kanceláře SZÚZ. Prohlášení o výši obratu je člen povinen odevzdat do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Členský příspěvek je splatný na základě vystavených faktur ve dvou splátkách:

• záloha splatná do 31. 1. příslušného kalendářního roku ve výši 7 000,- Kč
• vyúčtování na základě "Prohlášení o výši obratu" splatné do 31. 7. příslušného kalendářního roku.

 

Roční obrat v Kč

Členský příspěvek    SZÚZ  (Kč)

Roční obrat v Kč

Členský příspěvek    SZÚZ  (Kč)

0–3 000 000

7 000

13–14 000 000

16 000

3–5 000 000

8 000

14–15 000 000

17 000

5–7 000 000

9 000

15–16 000 000

18 000

7–8 000 000

10 000

16–17 000 000

19 000

 8– 9 000 000

11 000

17–18 000 000

20 000

  9–10 000 000

12 000

18–19 000 000

21 000

10–11 000 000

13 000

19–20 000 000

22 000

11–12 000 000

14 000

nad 20 000 000

23 000

12–13 000 000

15 000