Lipová ratolest 2022

Tisková zpráva ke stažení [DOCX, 805.64 kB]

Znění tiskové zprávy:

 

Tisková zpráva Svazu zakládání a údržby zeleně                     

Brno, 19. září 2022

LIPOVÁ RATOLEST 2022 – soutěž pro mladé zahradníky

Již třináctý ročník soutěže pro studenty středních zahradnických škol Lipová ratolest se uskuteční od úterý 20. do čtvrtka 22. září v Hodoníně. Deset soutěžních družstev z celé České republiky upraví za tři dny plochu za bytovými domy v ulici U Červených domků. Přijďte soutěžící podpořit, je radost sledovat adepty zahradnické profese, s jakým zaujetím jim pod rukama vzniká kultivovaný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům Hodonína.

Cílem soutěže, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně v různých městech České republiky již od roku 2008, je zvýšit kvalitu a zručnost budoucích zahradníků, ukázat školám, jak se mění profese zahradníka-krajináře a předvést také veřejnosti, že pro tuto profesi je potřeba zručnost, inteligence a vysoké pracovní nasazení. Na rozdíl od mnoha podobných profesních soutěží zůstává práce mladých zahradníků zachována po delší čas. Soutěž se vždy koná na veřejném prostranství, které je v majetku spolupořádajícího města.

Soutěžní plocha pro letošní ročník soutěže studentů středních zahradnických škol má tvar protáhlého obdélníku o výměře 2 100 m2. Hranice ze severu tvoří oplocení zahrady Domu Přírody, jižní hranici tvoří chodník podél bytových domů. Část území byla v minulém roce poškozena tornádem. Zbylo zde několik stromů ve špatném stavu, které byly odstraněny. Zpevněné plochy kolem bytových domů včetně chodníků jsou v neutěšeném stavu a budou v brzké době rekonstruovány.

Cílem projektu je zobytnit prostor před bytovými domy, proto projektanti z Atelieru per partes podpořili polosoukromý charakter místa zakomponováním travnatých a odpočinkových ploch doplněných živým plotem a květinovými záhony. Trávníky, které tvoří dominantní prvek, jsou dvojího typu: intenzivnější pochozí plocha je tvořena parkovým trávníkem, který bude zakládán pokládkou travních koberců. Květnatá louka na méně využívaných místech vznikne také položením předpěstovaných koberců.

V trávnících jsou rozmístěny odpočinkové plochy zpevněné kamennou dlažbou s odpočinkovým mobiliářem. Na menší ploše jsou to samostatné lavičky, na větší dlážděné ploše piknikový stůl s lavicemi, který zastíní dřevěné pergoly s pnoucími okrasnými dřevinami. K pocitu soukromí pomohou i nově vysazené keře jedlých muchovníků. Na přání obyvatel budou za domy vysázeny i ovocné stromy – jabloně, hrušně a hlohy. Po obvodu plochy bude vysázen habrový živý plot, který lemuje řešený prostor ze tří stran. Podél chodníku vznikne smíšený trvalkový záhon, jehož rostlinný sortiment respektuje klimatické extrémy jižní Moravy.

Pro potřeby soutěže mladých zahradníků byl prostor rozdělen do 11 dílčích částí (10 soutěžních ploch + 1 plocha realizované jiným subjektem než soutěžními týmy), které mají přibližně stejnou výměru. Každé čtyřčlenné soutěžní družstvo tedy musí podle daného projektu za tři dny položit 130 m2 kobercového trávníku, vydláždit plochu o výměře 5 m2, vysadit habrový živý plot o délce 14 m a založit trvalkový záhon o ploše 10 m2. Soutěžící budou po celou dobu sledovat a hodnotit členové odborné poroty, složené ze zástupců města Hodonín, který je v pozici investora, projekčního ateliéru a majitelů členských firem ze Svazu zakládání a údržby zeleně. Kromě kvality provedené práce budou sledovat i spolupráci mezi jednotlivými týmy, organizaci práce a dodržování bezpečnosti práce.

 

Časový harmonogram: 20. 9. – soutěž 11:30-17:30, 21.9. – soutěž 9.00-17:00, 22.9. – soutěž 8.00-12:00, Slavnostní vyhlášení výsledků 22.9. 2021 ve 14.00.

Informace: Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, tel. 777 581 544

 

Historie soutěže Lipová ratolest

Soutěž „Lipová ratolest“ uspořádalo profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) poprvé v rámci mezinárodní krajinné výstavy Cheb – Marktredwitz v roce 2006. SZÚZ, který je od roku 2001 členem mezinárodní profesní organizace European Landscape Contractors Association (ELCA). Evropské svazy každoročně pořádají soutěže mladých zahradníků, jejichž vítězové se potom účastní světové soutěže dovedností WORLDSKILLS. SZÚZ rád přijal v roce 2006 nabídku bavorského svazu, pořádajícího v rámci výstavy v Marktredwitzu národní soutěžní kolo Bayern Cup, aby vyslal do této soutěže své reprezentanty. Vyslal tedy tři dvoučlenná družstva mladých zahradníků – zaměstnanců členských firem svazu, kteří se utkali o trofej “Lipová ratolest“. Byla to velká zkušenost, jak pro soutěžící, tak i pro svazové organizátory soutěže. Ukázalo se, jak je nutné ovládat moderní technologie, jak už na školách je třeba rozvíjet dovednosti, bez nichž se dnes už žádná zahradnická a krajinářská realizace neobejde.

Proto v roce 2008 uspořádal svaz pod názvem „Lipová ratolest“ první ročník soutěže pro studenty středních zahradnických škol a učilišť. Soutěž přenesl z krytých hal, kde se soutěží v zahraničí, na volné prostranství, aby výsledky práce soutěžních týmu vytvářely jedno ucelené, trvalé sadovnické dílo, které zkrášlí okolní prostředí. Pozemek pro první ročník soutěže poskytlo svazu brněnské Národní stavební centrum v areálu BVV mezi vzorovými stavbami rodinných domků. Prvního ročníku se zúčastnilo 9 dvoučlenných družstev z 6 odborných škol. Ve druhém ročníku soutěže „Lipová ratolest“, uspořádaném opět v rámci mezinárodního stavebního veletrhu v Brně, vybudovalo 9 soutěžících týmů ze 7 škol druhý parčík mezi vzorovými domy za brněnským výstavištěm.

Lipová ratolest 2010  Jihlava

Ve III. ročníku byla „Lipová ratolest“ hostem statutárního města Jihlava a soutěžilo tam již 10 čtyřčlenných družstev. Plocha původně barokních záhonů v centru města, kterou magistrát pro soutěž nabídl, byla totiž třikrát větší než soutěžní plocha v Brně, proto soutěžily týmy čtyřčlenné, v nichž se výborně osvědčilo také 17 dívek. Odměnou jim byly nejenom diplomy a velký putovní dřevěný ježek s vlaječkou Jihlavy, ale také pozitivní ohlasy občanů. Jihlavští občané nejenom chválili vzniklý parčík mezi gymnáziem a střední průmyslovou školou, o který se město zavázalo pečovat, ale oceňovali vysoce dovednosti a samostatnost soutěžících, kteří navzdory ošklivému počasí jejich město okrášlili. Pedagogové, kteří své studenty na soutěž doprovázeli, se svorně shodli, že právě taková soutěž pořádaná v rušném městě na očích občanů, je velmi přínosná nejenom pro jejich žáky, ale také pro ně. I když je pro pořadatele organizačně náročná, přináší všem naprosto nové zkušenosti. Soutěžící se dostávají do styku s lidmi z radnice, s občany, přísná porota zastupuje investora, plocha, kterou soutěžící za tři dny připraví, zůstává trvalou ozdobou města. Jejich práce má potom opravdu smysl.

 

2008                    Brno

2009                    Brno

2010                    Jihlava

2011                    Olomouc

2012                    Třinec

2013                    Rousínov

2014                    Ostrava

2015                    Plzeň

2016                    Praha

2018                    Kyjov

2020                    Bystřice

2021                    Krnov

2022 / Hodonín

Soutěžní plocha č. 1 / Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

Soutěžní plocha č. 2 / Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

Soutěžní plocha č. 3 / Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola

Soutěžní plocha č. 4 / Střední škola zahradnická Kopidlno

Soutěžní plocha č. 5 / Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

Soutěžní plocha č. 6 / Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola

Soutěžní plocha č. 7 a č. 9 / Střední odborná škola Jarov

Soutěžní plocha č. 8/ Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o.

Soutěžní plocha č. 10/ Střední zahradnická škola Rajhrad