PARK roku 2014

Tisková zpráva Svazu zakládání a údržby zeleně

16. 9. 2014

Tisková zpráva Park roku 2014 ke stažení [DOC, 416.5 kB]

Podrobnosti, fotografie: Ing. Jana Šimečková, simeckova@szuz.cz,  tel. 777 581 544

Logo SZÚZ   park-2014

Výsledky soutěž Park roku 2014 byly slavnostně vyhlášeny

(Brno, 16. 9. 2014) Nejvyšší ocenění ve dvanáctém ročníku soutěže Park roku získalo dílo „Revitalizace lesoparku na říčním ostrově Santos v Sušici“. Druhým místem ocenila odborná porota revitalizaci Gahurova prospektu ve Zlíně, o dvě třetí místa se podělil Keltský park v Dolních Břežanech a zeleň na objektu Centrum pro výzkum lemurů kata a vstup do ZOO v Olomouci. Prestižní cena děkana Zahradnické fakulty MENDELU putuje do Nového Lískovce v Brně za park Pod plachtami.

 

Cílem soutěže, kterou pořádá profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003, je zvyšovat kvalitu nově založených, respektive rekonstruovaných ploch veřejné zeleně. Odborná porota hodnotí kompozici, kvalitu provedené práce, použití rostlin i úroveň trvalé péče. Dílo může do soutěže přihlásit investor, autor projektu nebo zhotovitel. V roce 2014 bylo do soutěže Park roku přihlášeno 11 soutěžních děl nejrůznějšího charakteru. Osmičlenná hodnotila přihlášená díla ve dnech 23. – 25. června. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny v Zámecké jízdárně v Lednici 12. září. Vyhlášení výsledků předcházela celodenní konference „Parky pro život – zahrady pro radost“, kde představovali nejúspěšnější díla sami jejich tvůrci.

 

Členka poroty Radmila Fingerová považuje vítězné dílo v Sušici, díky kterému se proměnilo zanedbané území kolem řeky Otavy v prostor setkávání a rekreace, za krásný následováníhodný příklad. Ocenila citlivou, odvážnou a profesionální práci se stávajícími stromy, kvalitní provedení cest, vhodné použití mobiliáře i uměleckých děl. Další člen poroty Petr Mičola dodal: „Je velkým uměním vstoupit do míst, která mají tradici, mají svého „genia loci“, vstoupit a nenadělat škody. Dokázat se přizpůsobit, najít podstatné, a to doplnit o moderní, co čas za určitou dobu přinesl. Odkazem na stavby, které byly v parcích kdysi stavěny, jsou na Santosu zahradní restaurace s kuželníkem a Fialovy kultivované dřevěné objekty. Tento park je balzámem na duši člověka doby nanotechnologií.“

 

„Projít a nepřerušit“ je idea revitalizace Gahurova prospektu na náměstí T. G. Masaryka, který patří k urbanisticky nejcennějším místům ve funkcionalistickém Zlíně. Tuto ideu naplnili autoři projektu pomocí terénních modelací – nové chodníky byly zapuštěny pod úroveň terénu a travnaté plochy vytvarovány do mírných terénních vln. Vznikl tak dojem, že území je zatravněné a celistvé. Terénní modelace chrání odpočívající či chodce uvnitř Gahurova prospektu od rušné křižovatky. Každý si může pohodlně sednout na zvýšené obrubníky nebo na trávník, který je zátěžový a určený k pobytu.

 

Velkorysý „Keltský park“ v Dolních Břežanech  vznikl rekultivací nevzhledné skládky zeminy a rybníku s mokřady. Park připomíná historickou etapu osídlení území pohanskými předky, na kterou odkazují kamenné a dřevěné prvky rozmístěné v parku. Porota vysoce ohodnotila záměr zadavatele proměnit skládku v park, který propojil starou a novou část obce. Dominantu parku tvoří spirála a keltský kříž na kopci, který se rýsuje proti obloze. Plocha je protkaná symbolikou, snahou přenést do tohoto místa pozitivní sílu keltské magie.

 

Hlavní vstup do ZOO Olomouc na Svatém Kopečku je koncipován jako brána, průchod „zeleným kopcem“. Návštěvník přichází po betonové ploše, která evokuje bezútěšnou krajinu civilizovaného světa. Ta se po průchodu branou promění v chodník vedoucí do stinného lesa plného zvířat, rostlin, zvuků a vůní přírody. Stavba je snahou o propojení stavební a krajinářské architektury, o její souznění. Na vnější straně hlavního vstupu převažují prvky krajinářské architektury – terénní modelace, trávník, okrasné traviny, extenzivní zelená střecha – což podporuje iluzi kopce.

 

Cenou děkana Zahradnické fakulty MENDELU byl poctěn nejmladší brněnský park Pod Plachtami v Novém Lískovci. Vznikl na místě poznamenaném stavební činností a dlouho ležícím ladem. Park působí jako obrovská otevřená podkova lemovaná okolo stojícími bytovými domy. Je otevřená dále do krajiny a vtahuje trochu zemědělskou a trochu přírodní krajinu jihomoravské kulturní stepi do sídliště. Vypadá skoro přirozeně a současně promyšleně s vloženými prvky – jezerem, mostem, vyhlídkovým altánem a dětským hřištěm. Koncept trvalého obnovování přerůstající částečně spontánní vegetace vkládá do místa prvek stále obnovy a pokračování. Retenční nádrž napájená vodou jímanou ze střech věžových panelových domů zkoumá cesty ke snížení nároků na budování městské kanalizace.

 

Díla hodnotila odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně:

Ing. Olga Nováková – vedoucí úseku rozvoje města Magistrátu města Brna

Ing. Radmila Fingerová – krajinářská architektka / Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT

Ing. Jitka Trevisan – krajinářská architektura / Trevisan ateliér +

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. – krajinářský architekt / Ústav biotechnicky zeleně ZF MENDELU

Bc. David Mičan – majitel zahradnické firmy Zahrada M / člen SZÚZ

Ing. Petr Mičola – krajinářský architekt / ateliér BONMOT, spol. s.r.o.,

Ing. Ivan Staňa – vedoucí Správy průhonického parku / Botanický ústav AV ČR v.v.i

Ing. Petr Šiřina – krajinářský architekt / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

 

Soutěž podpořily:

Arboeko logo  KB BLOK logo

 

Podrobnosti o oceněných dílech:

1. místo

Revitalizace lesoparku na říčním ostrově Santos v Sušici

Investor: Město Sušice s podporou Nadace Proměny

Architektonické řešení: Ing. Pavel Šimek - FLORART

Výtvarné objekty: Václav Fiala

Originální infosystém: Nadace Proměny, Jiří Lammel, MgA. Martin Janda

Dodavatel: Sdružení LF & P SANTOS

Realizace projektu: 2009-2013, Rozloha ostrova: 4,6 ha

 

2. místo a cena Václava Weinfurtera

Revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně

Investor: Statutární město Zlín

Autoři projektu:

Architekti (autoři): ELLEMENT – Ing. arch. Jitka Ressová, Ing. arch. Hana Maršíková, MgA. Jan Pavézka. Spolupráce: Ing. arch. Petra Martináková, Ing. arch. Martin Velecký

Umělecké dílo: Jiří Valoch. Grafické řešení: Studio 6.15

Hlavní profese: Zahradní úpravy – ateliér Partero, Ing. Mirka Svorová, Ing. Jakub Finger

Doprava – Ing. Karel Říha, Ing. Zdeněk Tesař

Zhotovitelé: Hlavní dodavatel: KKS  spol. s.r.o., Zahradní úpravy: ACRIS  zahrady s.r.o.

Subdodavatel sklocementových dílů: DAKO Brno, spol., s r.o.

 

V letošním ročníku byla udělena dvě třetí místa.

3. místo

Centrum pro výzkum lemurů kata a vstup do ZOO v Olomouci

Investor: Zoologická zahrada Olomouc

Autoři projektu:

Architekti: Atelier BONMOT spol. s r.o., Stavební a technická část: Jart-Janda spol. s r.o.

Zhotovitelé: Hlavní dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o.,

Dodavatel zahradní části: OK GARDEN s r.o.

 

3. místo

Keltský park – výstavba centrálního parku v obci Dolní Břežany

Investor: Obec Dolní Břežany

Projekt: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler  - Babka, Ing. Zdenek Sendler

Zhotovitelé: Gardenline, s.r.o.,

CENTRUM DOLNÍ BŘEŽANY, s.r.o., EKIS, spol. s r.o., Inženýring staveb s.r.o.

 

Cena děkana Zahradnické fakulty MENDELU

PARK POD PLACHTAMI v Novém Lískovci v Brně

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec

Spolufinancováno: OPŽP

Autoři projektu: Ing. Petr Förchtgott, Ing. arch. Jan Zezůlka, Ing. Vojtěch Joura

Zhotovitel: Cooptel, stavební a.s.

Projekt: 2005 – 2011. Realizace: 2011 – 2013.

Rozsah díla: 32 000 m²