Park roku 2021 - výsledky

TZ Park roku 2021 - výsledky [DOCX, 494.47 kB] ke stažení

 

Tisková zpráva Svazu zakládání a údržby zeleně, z.s.

Parkem roku 2021 zvolila odborná porota Stromovku v Humpolci. Veřejnost vybrala Zámeckou zahradu a park v Oslavanech.

Pardubice, 21. října 2021 – Parkem roku 2021 se na základě rozhodnutí odborné poroty stal park Stromovka v Humpolci, který prošel rozsáhlou revitalizací. Stříbrnou medaili si odnáší investoři a autoři parčíku U Kněžské louky v Praze 3 a bronz si vysloužil jeden z mála nově vzniklých parků Granátová ve Slivenci.  Cenu veřejnosti získala Zámecká zahrada a park v Oslavanech. O přízeň poroty i veřejnosti se ucházelo dvanáct parků, které jsou představeny na webové stránce www.parkroku.cz. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo jako součást odborné konference „Parky pro život – trendy, tradice, budoucnost“ v Pardubicích, kde měli účastníci konference také možnost prohlédnout si Tyršovy sady, které zvítězily v minulém ročníku soutěže v roce 2019.

Mottem soutěže Park roku, která započala v roce 2003, je výrok významného krajinářského architekta Ivara Otruby, který mimo jiné uvádí, že díla zahradní a krajinářské architektury vznikají na základě úvah projektantů – krajinářských architektů, budují je zahradníci a technici a rostou díky péči jejich pěstitelů.

Ocenění hodné dílo tedy může vzniknout jedině díky perfektnímu zadání investora, tvůrčímu přístupu projektanta, kvalitní práci realizační firmy a pečovat o ně musí kvalifikovaní zahradníci.

Letošní přehlídka parků byla mimořádně rozmanitá. Vůbec poprvé prostupovala soutěží výrazněji myšlenka hospodaření s dešťovou vodou, což se projevilo oceněním parku Okružní v Prostějově Cenou děkanky Zahradnické fakulty MENDELU za novátorský počin založení parku na principech modrozelené infrastruktury. Park vznikl ještě před výstavbou obytných domů a je koncipován jako retenční území pro dešťovou vodu svedenou jak ze střech budoucích domů, tak z celého území.

Vítězné dílo v Humpolci vzniklo revitalizací původního parku, který již na prahu nového tisíciletí neodpovídal standardům současného městského života – zanedbaný prostor, nepřehledná a neprostupná zeleň, zarostlé křoviny, dřeviny ve špatné kondici, neudržované zpevněné plochy, rozbité obrubníky… Park nesl typické znaky veřejné zeleně, na kterou byli sice všichni zvyklí, avšak život a jakékoliv rekreační vyžití zde moc dobře nefungovalo. Město Humpolec vypsalo veřejnou soutěž, ve které zvítězilo místní architektonické studio OK PLAN ARCHITECTS společně s krajinářskými architekty z Ateliéru Partero. Před realizací se projektanti museli vypořádat s nedůvěrou místních obyvatel a s obecným přáním co nejméně kácet. Princip a koncepce parku však z velké části spočívala právě ve vytvoření dobře prostupného a přehledného prostoru, který by umožnil plánování různých aktivit v parku, umisťování drobné architektury a mobiliáře, zohlednil historické a kompoziční souvislosti. Porota ocenila zejména sjednocení nesourodých urbanistických celků, logickou kompozici a provozní vztahy, vynikající kvalitu stavebních i zahradnických prací, včetně použití technologií, které v maximální míře chránily ponechané vzrostlé stromy.

Park U Kněžské louky byl původně zanedbanou a nevyužívanou plochou sloužící pro umístění kontejnerů. Na podzim roku 2016 provedla Městská část Praha 3 dotazníkové šetření ve třech vstupech bytových domů nacházejících se nejblíže parku. Přání místních obyvatel bylo v souladu s analýzami architektů z ateliéru Land05, a proto byla jako stěžejní program parku zvolena klidová městská rekreace a vytvoření parku jako oázy k odpočinku. Důraz byl kladen na přehlednost prostoru, kvalitní a jasně definované povrchy, dostatečnou vybavenost mobiliářem a vzrostlé dřeviny. Zajímavým prvkem je takzvaný dešťový záhon, který slouží k zadržování srážek. Malá část parku je věnována dětem.

Park Granátová je nevelký dvouhektarový park na okraji Slivence, který se může pyšnit tím, že vznikl na "zelené louce“, tedy spíše na ruderální ploše s navážkami z okolních staveb. Již od začátku bylo jasné, že původní rovné pole je třeba ztvárnit citlivými terénními modelacemi, aby nová parková úprava zapadla do mírně zvlněné okolní krajiny. Z veřejného projednávání záměru vyplynulo, že slivenští obyvatelé chtějí park především pro své děti, proto bylo potřeba na malém prostoru dobře vymyslet programovou náplň. Koncept parku území tvoří dvě smyčky cest, které se navzájem protínají. V travnatých plochách jsou umístěna lehátka, pod ovocným sadem si lze sednout do závěsných sítí nebo do originálních mozaikových lavic a skrýt se v nich před větrem. Louka je určena ke sportovně-rekreačnímu využití – k míčovým hrám či pouštění draků. Na východním úpatí pahorku je umístěno rozsáhlé dětské hřiště, na kterém si najdou svůj prostor všechny věkové kategorie dětí. Vzhledem k tomu, že bude ještě několik let trvat než vysazené stromy poskytnout návštěvníkům potřebný stín, je v parku umístěno několik pergol s popínavými rostlinami, které zastiňují jednotlivá posezení.

Porota udělila i dvě čestná uznání, první za revitalizaci Komenského náměstí v Městské části Praha 3, díky které vznikl kultivovaný prostor pro setkávání, odpočinek i kulturní, herní a pohybové aktivity.

Druhé čestné uznání míří na olomouckou univerzitu za dílo Park Centra vzdělání a vědy Univerzity Palackého v Olomouci-Holice za vytvoření klidového i společenského prostoru, který zároveň nabízí možnost poznávat, vzdělávat se a zkoumat přírodní procesy.

 

Složení odborné poroty: Rostislav Ivánek, Ing. Jana Šimečková (oba za Svaz zakládání a údržby zeleně), Ing. Tereza Havránková (Fakulta architektury ČVUT), Ing. Marek Holán (Zahradnická fakulta MENEDELU), Ing. Ondřej Nečaský (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu), Ing. Ondřej Ottomanský, Ph.D. (Svaz školkařů ČR)  

 

Více informací:

Ing. Jana Šimečková, ředitelka SZÚZ

Svaz zakládání a údržby zeleně

Údolní 33, 602 00 Brno

mail: info@szuz.cz, mobil: +420 777 581 544, www.szuz.cz

Fotografie oceněných děl

 

 

Výsledky soutěže Park roku 2021

 

1. místo

Obnova parku Stromovka v Humpolci

Autor projektu: Atelier Partero s.r.o., OK PLAN ARCHITECTS s.r.o.
Investor: Město Humpolec
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.; Zahradnické úpravy s.r.o.
Další zhotovitelé: Sates Čechy s.r.o., Hřiště.cz - autor a dodavatel herních prvků

O dílo pečuje: Technické služby Humpolec s.r.o.

 

2. místo

Park U Kněžské louky, Praha 3

Investor: Městská část Praha 3

Autorka projektu: Ing. Martina Forejtová, Ateliér Land05
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

O dílo pečuje: TILIA Garden s.r.o.

 

3. místo

Park Granátová ve Slivenci

Autorka projektu: Ing. Jana Kohlová

Investor: Městská část Praha – Slivenec

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Další zhotovitelé: Zahradní Architektura Kurz, s.r.o.

O dílo pečuje: Zahradní Architektura Kurz, s.r.o.

 

Cena děkanky Zahradnické fakulty MENDELU

Park Okružní v Prostějově

za novátorský počin založení parku na principech modrozelené infrastruktury před výstavbou obytných domů. Park je koncipován jako retenční území pro dešťovou vodu svedenou jak ze střech budoucích domů, tak z celého území.

Investor: Statutární město Prostějov

Autoři projektu: ZAHRADA Olomouc s.r.o. - Ing. Radek Pavlačka, Ing. Lubomír Čech, Ing. arch. Viktor Čehovský, Ing. Petr Gotthans

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Další zhotovitelé: Beatrice Mádrová, zahradní služby – vegetační prvky

 

Čestné uznání

Revitalizace Komenského náměstí

za vytvoření kultivovaného pobytového náměstí nabízejícího prostor pro setkávání, odpočinek i kulturní, herní a pohybové aktivity

Autoři projektu: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. - MCA atelier s.r.o.

Investor: Městská část Praha 3, Odbor ochrany životního prostředí

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

O dílo pečuje: TILIA Garden s.r.o.

 

Čestné uznání

Park Centra vzdělání a vědy Univerzity Palackého v Olomouci, Holice

za vytvoření klidového i společenského prostoru, který zároveň nabízí možnost poznávat, vzdělávat se a zkoumat přírodní procesy

Investor: Univerzita Palackého v Olomouci

Autoři projektu: Ateliér BONMOT, spol. s r.o. - Ing. Petr Mičola, Ing. Magda Jandová,
Ing. Aneta Malínková Bučková

Zhotovitel: Ing. Václav Šmejkal - PARK+

Další zhotovitelé: ZAHRADA Olomouc s.r.o. - technologie a výsadba jezírka, Jiří Maixner – mobiliář jezírko,

O dílo pečuje: Přírodovědecká fakulta UPOL, Správa budov, oddělení zeleně

 

Cena veřejnosti

Zámecká zahrada a park Oslavany

Investor: Město Oslavany

Autor projektu: Ing. Jitka Vágnerová

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. (Zámecký park, zeleň pro II. a III. etapu Zámecké zahrady)

Další zhotovitelé: COLAS CZ, a.s. - generální dodavatel II. a III. etapy Zámecké zahrady

O dílo pečuje: Kavyl, spol. s r.o.

 

Zvláštní cena

Zvláštní cena poroty za mimořádný emocionální zážitek spojený s prezentací díla

STARÉ SPLAVY – LESOPARK U NÁDRAŽÍ A LÁZEŇSKÝ VRCH

Investor: Městské lesy Doksy, s.r.o.

Autor projektu: Zahradní architektura Martinov s.r.o., Ing. Barbora Eismanová

Zhotovitel: Bes renova s.r.o.

O dílo pečuje: Městské lesy Doksy, s.r.o. a Bes renova s.r.o.