Park roku 2023 - hlasování veřejnosti

Tisková zpráva ke stažení PARK ROKU 2023 - hlasování veřejnosti [DOCX, 312.67 kB]

O titul Park roku 2023 se uchází rekordních třicet děl

Svého favorita může vybrat i veřejnost

Tisková zpráva, Brno, 11.9. 2023

Spojení dvou významných profesních organizací k uspořádání soutěže, která nově nese podtitul Cena za dílo krajinářské architektury ve veřejném prostoru, vedlo k rekordnímu zájmu o soutěžní přehlídku Park roku 2023. Soutěž se koná sice již popatnácté, ale jde o historicky první ročník, na kterém spolupracují Svaz zakládání a údržby zeleně a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.  


Soutěžní přehlídka Park roku 2023 je příležitostí prezentovat kvalitní díla zahradní a krajinářské tvorby odborné i laické veřejnosti, protože třicítka přihlášených děl je představena na webovém portálu www.parkroku.cz. Od 15. září do 15. října mohou lidé svým hlasováním rozhodnout, které z nich získá Cenu veřejnosti.
Mnohem těžší úlohu však budou mít členové odborné poroty, ti se musí nejprve na základě podaných přihlášek a obrazových i textových podkladů seznámit s přihlášenými díly a vybrat finalisty, které osobně ve dnech 25. - 27. září 2023 navštíví. Na místě budou hodnotit nejen  urbanistické a architektonické řešení, ale také kvalitu zahradnických i řemeslných prací a péči o dílo, která je nutná proto, aby mohla zeleň ve městech a obcích plnit svou nezastupitelnou funkci. Důležitým kritériem bude i přiměřenost zvoleného řešení s ohledem k udržitelnosti díla. Porotci pak rozhodnou o nositeli ceny pro Park roku 2023 a dalších souvisejících cen za environmentální přínos, inovativní přístup či použité biotechnologie. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 19. října 2023 v Humpolci, protože vyhlášení výsledků se tradičně koná tam, kde se nachází vítězné dílo z předchozího ročníku a v roce 2021 zvítězil právě park Stromovka v Humpolci. 
„Velmi nás těší, že do letošního ročníku přihlásili zástupci měst a obcí, krajinářští architekti, soukromí investoři i realizační firmy dva a půl krát více děl, než v minulém ročníku v roce 2021,“ říká s potěšením Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, která má s organizováním soutěže již dvacetiletou zkušenost. „Veřejný prostor se díky společenskému vývoji a kvůli nastupující klimatické změně konečně dostává do popředí zájmu obyvatel měst a obcí, tudíž  i politických reprezentací,“  dodává Ondřej Feit, ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. 
Přihlášená díla pokrývají téměř celou republiku. Nejvíce děl, sedm, je v Jihomoravském kraji, šest v Moravskoslezském, pěti díly se prezentuje Praha, třemi díly Středočeský kraj, po dvou dílech je v kraji Vysočina a Plzeňském kraji, po jednom v Ústeckém, Olomouckém, Pardubickém, Královehradeckém a Jihočeském. „Svou roli bezesporu sehrála skutečnost, že jsme rozšířili možný okruh soutěžních děl na jakékoliv veřejně přístupné dílo krajinářské architektury,“  vysvětluje další příčinu zvýšeného zájmu o soutěž Ondřej Feit. Kromě dvanácti parků se o ocenění poroty i přízeň veřejnosti tak uchází například okolí kulturního domu, naučná stezka, veřejný prostor u administrativního centra, úprava náměstí, venkovská náves, prostor mezi bytovými domy, soubor tematických zahrad, bývalá zahrada u mlýna, revitalizace území bývalých kasáren, okolí cyklostezky i zámecká zahrada či okolí klasicistního zámečku.
Odborná i laická veřejnost se  také bude moci seznámit s nejrůznějšími přístupy k řešení parků i zajímavými technologickými postupy, protože kromě několika městských parků v Brně, Praze, Plzni či Ostravě soutěží také památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě, proměna bývalého koupaliště v Koupark v Ostravě, či lesopark v Sušici, který vznikl po plošné sanaci havarijního lesního porostu. 
„Ať už soutěžní přehlídka dopadne jakkoliv, za vším je potřeba hledat práci konkrétních lidí: osvícených investorů, zapálených projektantů, zahradníků, stavbyvedoucích, správců zeleně,“ zdůrazňuje Šimečková. „I když jsou výsledky soutěže zajímavé, pro budoucnost je mnohem důležitější, jak budou přihlášená díla vypadat za několik let či desetiletí,“ upozorňuje na nezbytnost péče a údržby. 

Soutěžní přehlídka se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka
a místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. 

Členové poroty Park roku 2023: 

doc. akad. soch. Aleš Hnízdil – vedle umělecké činnosti se od roku 1995 věnuje i pedagogické činnosti. Je garantem bakalářského programu krajinářská architektura FAPPZ ČZU v Praze a také výtvarných předmětů, prostorové tvorby a designu mobiliáře. 
Aleš Kurz – majitel firmy Zahradní Architektura Kurz s.r.o., porotce celostátního kola soutěže Zelená stuha ČR, předseda revizní komise Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, člen předsednictva spolku Krajina Novohradska.
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. – vedoucí Ústavu zahradní a krajinářské architektury ZF MENDELU. Zakladatel architektonického ateliéru v Kopřivnici, svými stavbami si získal celorepublikové renomé a dnes už není jeho práce spjata jen s beskydským regionem.  
doc. Ing. Attila Tóth, PhD. – autorizovaný krajinářský architekt Slovenské komory architektů, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav krajinnej architektúry – vedúci ústavu, docent a garant študijného programu krajinná a záhradná architektúra.
Ing. Jitka Trevisan – autorizovaná krajinářská architektka s mezinárodní zkušeností, projektová manažerka, členka České asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA – sekce SZKT). Na FA ČVUT v Praze vede ateliér krajinářské architektury. V ateliéru trevisan atelier+ řeší zadání všech typů a měřítek.

Kontaktní údaje na pořadatele soutěže:

Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. (SZÚZ) Údolní 567/33, 602 00 Brno, www.szuz.cz, e-mail info@szuz.cz, tel.  +420 777 581 544. Ing. Jana Šimečková – poskytne případné texty a fotografie k přihlášeným dílům

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. (SZKT), Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře, www.szkt.cz, e-mail kancelar@szkt.cz, tel.  +420 727 887 124, +420 257 323 953

Pravidla soutěže a další informace:  www.parkroku.cz