Park roku 2023- vyhlášení soutěže

Tisková zpráva_Park roku 2023_vyhlášení ke stažení [DOCX, 319.52 kB]

Startuje soutěžní přehlídka Park roku 2023

Tisková zpráva, Praha, 15.6. 2023


Dvě významné profesní organizace společně vyhlašují soutěžní přehlídku Park roku 2023, hodnotící veřejně přístupná díla krajinářské architektury dokončená v uplynulých deseti letech. Díla mohou do konce srpna přihlašovat jejich autoři, zhotovitelé, zadavatelé a spolky. Soutěžní přehlídka a s ní spojená propagace dobrých příkladů může inspirovat a motivovat další obce a jiné zadavatele ke změně veřejného prostoru k lepšímu. 


„Dílo tvůrce zahrady, parku vlastně není nikdy hotovo. Je třeba stále jej tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat, což předpokládá správně odposlouchat hlavní myšlenku, smysl, jeho vnitřní hodnotu... tvorba zahrad, parků, krajiny, je kontinuální proces – od projektování, přes jeho realizaci až po provoz a ošetřování, jímž se neustále táhne zlatá nit umění,“ takové je motto soutěže, které organizátoři převzali od významného krajinářského architekta Ivara Otruby. „Krajinářská architektura je specifická tím, že do ní vstupují přírodní procesy. Zatímco dům je jakási „zkamenělina“, tak v krajinářské architektuře máte velice dobrého účetního, a to je příroda. Je nemilosrdná a chyby neodpouští,“ těmito slovy přibližuje svůj obor Vladimír Sitta, charismatický krajinářský architekt, který působil více než třicet let v zahraničí a na Fakultě architektury ČVUT vede Ústav krajinářské architektury. 
Význam krajinářské architektury vzrůstá s probíhající klimatickou změnou, která zhoršuje životní podmínky zejména – ale nejen – ve velkých městech. Kvalitní veřejná prostranství se zdravou vegetací, vybavením pro různé venkovní aktivity všech věkových kategorií a respektem ke geniu loci mají bezprostřední vliv na duševní i fyzické zdraví lidí. Stávají se základem identity obyvatel a jejich přínos se odráží i v ekonomických ukazatelích. „Kvalitní park nemůže být bez kvalitní péče a údržby,“ zdůrazňuje Václav Babka, autor projektu Komenského parku ve Zlíně, který v soutěži zvítězil v roce 2015. „Dynamika vegetace je taková, že jakmile se přestane kosit, plet, veškeré investice jdou vniveč. Myslím si, že v dennodenní údržbě máme obecně v republice velký dluh. Potřebujeme renesanci péče o zeleň, protože investicí to nekončí, ale naopak začíná,“ dodává Babka.   
Díla přihlášená do soutěžní přehlídky Park roku posoudí odborná porota, jmenovaná vyhlašovateli soutěže, složená z řad odborníků několika profesí. Porota se po uzávěrce soutěže, která je na konci srpna, sejde na ustavujícím zasedání, kde se na základě zaslaných obrazových i textových podkladů seznámí s přihlášenými díly a vybere ta, která budou dále hodnocena. Nominovaná díla pak porotci osobně navštíví ve dnech 25. - 27. září 2023, kdy budou hodnotit nejen kvalitu projektu, ale také kvalitu zahradnických i řemeslných prací a péči o dílo, protože díla krajinářské architektury vznikají na základě úvah krajinářských architektů a projektantů, budují je zahradníci a technici a rostou díky péči jejich pěstitelů. Porota pak rozhodne o nositeli ceny pro Park roku 2023 a dalších souvisejících cen   za environmentální přínos, inovativní přístup či použité biotechnologie. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 19. října 2023 v Humpolci, protože vyhlášení výsledků se tradičně koná tam, kde se nachází vítězné dílo z předchozího ročníku a v roce 2021 zvítězil právě park Stromovka v Humpolci. 
V soutěžní přehlídce Park roku 2023 může elektronicky hlasovat i veřejnost. Hlasování se uskuteční prostřednictvím webové stránky www.parkroku.cz, kde budou soutěžní díla od 1. září představena texty a fotografiemi, které poskytnou přihlašovatelé. Dílo, které obdrží nejvíce hlasů, získá Cenu veřejnosti. Hlasování bude zahájeno 15.9 2023 a ukončeno 15.10 2023.


Soutěžní přehlídka se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka a místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. 

Členové poroty Park roku 2023
doc. akad. soch. Aleš Hnízdil – vedle umělecké činnosti se od roku 1995 věnuje i pedagogické činnosti. Je garantem bakalářského programu krajinářská architektura FAPPZ ČZU v Praze a také výtvarných předmětů, prostorové tvorby a designu mobiliáře. 
Aleš Kurz – majitel firmy Zahradní Architektura Kurz s.r.o., porotce celostátního kola soutěže Zelená stuha ČR, předseda revizní komise Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, člen předsednictva spolku Krajina Novohradska.
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. – vedoucí Ústavu zahradní a krajinářské architektury ZF MENDELU. Zakladatel architektonického ateliéru v Kopřivnici, svými stavbami si získal celorepublikové renomé a dnes už není jeho práce spjata jen s beskydským regionem.  
doc. Ing. Attila Tóth, PhD. – autorizovaný krajinářský architekt Slovenské komory architektů, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav krajinnej architektúry – vedúci ústavu, docent a garant študijného programu krajinná a záhradná architektúra.
Ing. Jitka Trevisan – autorizovaná krajinářská architektka s mezinárodní zkušeností, projektová manažerka, členka České asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA – sekce SZKT). Na FA ČVUT v Praze vede ateliér krajinářské architektury. V ateliéru trevisan atelier+ řeší zadání všech typů a měřítek.

Kontaktní údaje na pořadatele soutěže:
Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. (SZÚZ) Údolní 567/33, 602 00 Brno, www.szuz.cz, e-mail info@szuz.cz, tel.  +420 777 581 544

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s (SZKT), Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře, www.szkt.cz, e-mail kancelar@szkt.cz, tel.  +420 727 887 124, +420 257 323 953

Pravidla soutěže a další informace:  www.parkroku.cz