Zahrada roku 2016

Tisková zpráva ke stažení: ZAHRADA ROKU 2016 [DOCX, 20.88 kB]

 

Tisková zpráva Svazu zakládání a údržby zeleně – ZAHRADA ROKU 2016

 

Poměřovat kvalitu je přirozenou lidskou vlastností. I tvorba v zahrad má v České republice svého Českého lva či Zlatého slavíka. Je jím soutěž Zahrada roku, kterou vyhlásil letos Svaz zakládání a údržby zeleně již po čtrnácté. Ale svým způsobem poprvé. Od roku 2016 se soutěž Zahrada roku oddělila od soutěže Park roku a vydala svou vlastní cestou. Cílem a smyslem soutěže je především ukázat široké veřejnosti, že projektování a zakládání zahrad je krásná, ale náročná práce, která patří do ruky profesionálům. Ti, kteří ji dělají dobře, si zaslouží obdiv a uznání.

 

Ocenění, které přihlášená díla v soutěži získají, může projektantům a realizačním firmám pomoci k získání nových klientů, kteří díky soutěži již budou vědět, co mohou od tvůrců očekávat.

Organizátoři soutěže si uvědomují, že čím více bude přihlášených zahrad, tím větší prestiž a publicitu  si soutěž získá. Proto chtěli přilákat do soutěže tvůrce i realizátory, kteří třeba doposud měli pocit, že vítězit mohou jenom velké a nákladné zahrady nebo renomovaní krajinářští architekti či dodavatelské firmy. Snaha přilákat více soutěžících, i skutečnost, že v minulých letech byl často mezi zahradami minimální bodový rozdíl, vedla pořadatele soutěže ke změně v oceňování zahrad. Odborná porota má možnost ocenit více zahrad, kterým podle počtu dosažených bodů uděluje zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Porotci se také mohou rozhodnout, že některou medaili neudělí vůbec. K tomu ovšem v letošním ročníku nedošlo. Deset přihlášených zahrad  hodnotila odborná porota v posledním červnovém týdnu. Na základě součtu bodových hodnocení všech porotců porota udělila dvě zlaté (tyto zahrady získaly 94 respektive 96 % z maximálního počtu bod, jednu stříbrnou (90 %) a dvě bronzové medaile (82–85 %).

 

Zlatá medaile
Zahrada „U PÁLKUJÍCÍ KOČKY“, Horní Vidím

Autorka projektu: Ing. Markéta Pešičková

Zhotovitel:  GARPEN zahradnická s.r.o.

Termín realizace: 2013–2015, Výměra: 3 000 m2

 

Zlatá medaile
Zahrada rodinného domu v Praze Braník

Autoři projektu: Zahradní architektura Martinov s.r.o. – Ing. Barbora Eismanová, Ing. Ivan Marek, Zdeněk Zburník

Zhotovitel: Zahradní architektura Martinov s.r.o.

Další zhotovitelé: Jiří Štěpař – ASTRA

Termín realizace: 2011–2016, Výměra:1 900 m2

 

Stříbrná medaile
ZAHRADA S HRÁČEM NAD VODNÍM ZRCADLEM V OLOMOUCI

Autoři projektu: FLERA s.r.o. – Ferdinand Leffler, Natália Vataščinová

Zhotovitel:  ZAFIDO s.r.o., Další zhotovitelé: Blue Spring – Petr Novák/vodní prvky

Plocha: 76 m2 , Termín realizace: 2014

Údržbové práce po založení zahrady: Servis Zahrad –Volfovi

 

Bronzová medaile
Rozkvetlá zahrada v Brně na Kociánce

Architekti zahrady: Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Radka Táborová, DiS.

Zhotovitel zahrady: Ing. Josef Zapletal

Architekt přestavby domu: MgA. Martin Folprecht

Další zhotovitelé: koordinace stavby – Ing. Zdeněk Jakš, stavba altánu, dřevěných roštů – KL system s.r.o., Ing. Petr Kuchynka, bazén Pavel Šemora – Tilia, závlahy –  Bořivoj Tomeček

Výměra: 1 200 m2

Realizace: 5–7/2015

 

Bronzová medaile
Neslovice – bezbariérová zahrada

Zhotovitel:  EXTERIER - DESIGN s.r.o.

Další zhotovitelé: ACRIS zahrady s.r.o. – realizace koupacího jezírka

Autor projektu: EXTERIER-DESIGN s.r.o. – Roman Dvořáček

Výměra: 3 000 m2

Realizace:  2013–2014

 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskutečnilo  9. září ve vile Stiassni v Brně.

Kontakty, podrobnosti a fotografie oceněných zahrad:

Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně

Tel. 777 581 544, simeckova@szuz.cz, www.szuz.cz

 

 

Odborná porota

V uplynulých ročnících soutěže hodnotila odborná porota jak parky, tak i zahrady. Letos jmenoval Svaz zakládání a údržby zeleně porotu pouze pro soutěž Zahrada roku. Členství v porotě bylo nabídnuto i loňským vítězům soutěže Zahrada roku 2015 a obdobný postup bude využíván i v dalších ročnících. Zahrady přihlášené do soutěže hodnotili koncem června tito porotci:

 
Ing. Radmila Fingerová, Krajinářská architektka

V současnosti pracuje jako vysokoškolská pedagožka na Fakultě architektury ČVUT na ústavu urbanismu a Ústavu krajinářské architektury. Od roku 2003 je členkou poroty soutěže Park roku a Zahrada roku. V letech 2005–2007 vykonávala funkci generální tajemnice IFLA (). Od roku 1992 je členkou České komory architektů, kde působila v pracovní komisi pro přírodu a krajinu a pro krajinářskou architekturu. V letech 2003–2015 byla členkou Autorizační rady.

 

Ing. Dana Makrlíková

Věnuje se realizaci a designu zahrad ve vlastní firmě, je členkou Svazu zakládání a údržby zeleně. Vystudovala Technickou univerzitu v Liberci a Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Pracovala jako redaktorka a moderátorka ve zpravodajství České televize, televizi Nova a TV Prima. Působila jako místopředsedkyně Rady ČT. V časopisech publikovala řadu článků o zahradách. Pořadu Polopatě  na ČT dodává náměty a píše scénáře.

 

Ing. Petr Mičola

Autorizovaný krajinářský architekt, od roku  2011 porotce soutěže Park roku a Zahrada roku. Autor a spolupracovník redakce časopisu INSPIRACE, ve  kterém od roku 2012 přibližuje čtenářům zapomenuté osobnosti a knihy související se zahradní tématikou. 

V roce 2000 s architektem Staškem Žeravou založil Ateliér BONMOT, kde byl autorem řady projektů. Mezi jeho záliby patří architektura, její filozofie a historie.

 

Jaromír Nigrin

Člen Svazu zakládání a údržby zeleně. Jeho firma realizovala vítěznou Zahradu roku 2015 v Praze 4 – Lhotce. Učňovské zkoušky složil  na SOŠ a SOU zahradnické v Malešicích.  Maturoval na soukromé škole Bohemia Regia s.r.o. Nastoupil na  ZF MENDELU, obor zahradnické inženýrství.

 

Vít Beran, DiS.

Spoluautor projektu vítězné Zahrady roku 2015 v Praze 4 – Lhotce.

V roce 2011 založil ateliér s Terezou Kvítkovou. V letech 2009–2013 studoval Zahradní a krajinnou tvorba na Vyšší odborné škole zahradnické v Mělníku, v roce 2006 absolvoval studium Komplexní péče o dřeviny tamtéž. V letech 2008–2011  se věnoval návrhům a realizacím zahrad. V letech 2002–2008 působil  ve firmě Atelier Schlitz. V roce 2000 absolvoval pracovní stáž v Kanadě.

 

Ing. Martin Závodný

Předseda představenstva Svazu zakládání a údržby zeleně.

Vystudoval Střední zahradnickou školu v Ostravě a Zahradnickou fakultu MENDELU v Lednici, obor posklizňové technologie. Podnikat začal se svým otcem už během studia na vysoké škole v roce 1996, naplno se začal věnovat podnikání v roce 2001. V současnosti má jeho firma působící na severní Moravě obrat okolo čtyř miliónů a osm zaměstnanců.

 

Porotci hodnotili zahrady podle následujících kritérií, která měla rozdílnou váhu.

Kritérium:                                                                                

Kompozice, celkový dojem, estetická působivost, myšlenka – duch díla, osobitost – váha kritéria 3
Použití rostlin – váha kritéria 2
Kvalita provedených prací zahradních i stavebních - váha kritéria 2
Péče o provedené dílo – váha kritéria 1

 

Zahrady byly hodnoceny bodovou stupnicí:

VYNIKAJÍCÍ 5
VELMI DOBRÉ 4
DOBRÉ 3
USPOKOJIVÉ 2
NEDOSTATEČNĚ 1