Zelené střechy pomáhají při změně klimatu

Tisková zpráva ke stažení Tisková zpráva - Zelené střechy pomáhají při změně klimatu [DOC, 1.13 MB]

 

Střechy a fasády pokryté vegetací mají pozitivní přínos pro mikroklima budov, městských čtvrtí i celých měst. Ochlazují nejenom samotné budovy, ale i jejich okolí, zadržují dešťovou vodu a odlehčují tím kanalizační síti v přívalových deštích, snižují prašnost a hlučnost, podporují biodiverzitu živočišných druhů, či vytvářejí příjemné prostředí k odpočinku. Navíc plochy zeleně vznikají na střechách – tedy plochách, které jsou dosud v drtivé většině nevyužité. Poslední dobou tvoří zeleň na budovách účinné řešení v evropských adaptačních strategiích měst na změny klimatu, jelikož díky svým přínosům má potenciál významně zvýšit kvalitu životního prostředí.

Přínosům zelených střech a způsobům, jak v České republice zvýšit plochu střech pokrytých vegetací, se bude věnovat konference, kterou pořádá odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně dne 14. září 2017 v Klempírně DEPO Plzeň. Konference je určena zástupcům ministerstev, měst a obcí, stavitelům, developerům, architektům i zahradnickým firmám.

                V souvislosti s adaptací měst na změnu klimatu je v České republice možné v posledních letech sledovat pozitivní trend spočívající v opatření využívajících tzv. zelenou a modrou infrastrukturu. Přírodě blízká opatření poskytují celou řadu vedlejších užitků, čehož jsou ukázkovým příkladem střechy pokryté vegetací, tzv. zelené střechy. Vegetace zelené střechy mimo jiné zadržuje vodu, má tepelně izolační funkci, čímž snižuje náklady na chlazení a vytápění budov, ukládá CO2 a zachycuje škodlivé látky v ovzduší. Řadu těchto užitků lze finančně vyjádřit a porovnat tak přínosy zelených střech s náklady na jejich realizaci a údržbu. Výši společenských přínosů lze tak využít jako jeden z argumentů pro budování zelených střech. Jana Macháče ve svém příspěvku ekonomicky zhodnotí zelených střech na příkladech rodinného domu v Praze a střech na garážích administrativního komplexu Titanium v Brně.

                Ve druhém příspěvku představí poradce pro zelené stavění Vlastimil Rieger z Otevřené zahrady Nadace Partnerství v Brně výsledky více než dvouletého měření vodní bilance včetně výparu, vlivu na okolní mikroklima a  tepelnou pohodu uvnitř budovy, která je výjimečná svým úsporným fungováním a architektonickým zpracováním. Byla postavena v roce 2012 a její součástí je pochozí zelená střecha o rozloze téměř 500 m2. Střecha je intenzivně využívána návštěvníky zahrady, která je velkým přínosem pro okolní městskou krajinu, což dokládají i výsledky měření z meteostanice instalované na zelené střeše. Výsledky měření je možné sledovat na www.otevrenazahrada.cz/meteo.

                Třetí příspěvek bude patřit městu Plzeň, které hostí LANDSCAPE FESTIVAL 2017, jehož je konference součástí. Kristýna Zýková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně seznámí účastníky konference
s demonstračním projektem realizace zelené střechy na 4. ZŠ. V Plzni se jedná o unikátní koncept který ověří možnosti zelených střech a poslouží výchově a vzdělávání v oblasti hospodaření s dešťovou vodou.

                Informace o  způsobech, jakým podporují evropská města výstavbu zelených střech, podá  Pavel Dostal, který se v červnu 2017 v Berlíně zúčastnil jako zástupce odborné sekce Zelené střechy kongresu o tzv. zelené infrastruktuře. Příklady nejrůznějších přímých a nepřímých nástrojů podporujících výstavbu střech pokrytých vegetací mohou být inspirací i pro Českou republiku.  

                V listopadu 2016 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR novou kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám, která přináší možnost využití dotací na budování zelených střech. Podrobněji představí možnosti čerpání dotací Václav Laxa ze SFŽP:  

Zelené střechy ucházející se o dotaci z programu Nová zelená úsporám musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech, který vydal Svaz zakládání a údržby zeleně v loňském roce. Petr Halama se ve svém příspěvku zaměří především na tzv. vegetační vrstvu a rostliny, díky kterým mohou zelené střechy plnit výše zmíněné funkce.

            Od roku 2014 pořádá sekce Zelené střechy odbornou soutěž „Zelená střecha roku“. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, seznámí účastníky konference s řadou kvalitně vyprojektovaných a zrealizovaných zelených střech v České republice. Jsou to střechy na vzdělávacích i administrativních objektech, na hotelech, na rodinných domech, střechy intenzivní i extenzivní, soukromé i přístupné veřejnosti. Tyto úspěšné projekty mohou být inspirací pro všechny pokrokově smýšlející investory, budoucí i současné majitele budov, představitele státní správy i samosprávy.

                Konferenci zakončí slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2017.

 

Více informací, výsledky soutěže Zelená střecha roku a fotografie:

Ing. Jana Šimečková, tel: 777 581 544, e-mail: info@szuz.cz

Svaz zakládání a údržby zeleně, Údolní 33, 602 00 Brno

www.szuz.cz, www. zelenestrechy.info