Biologické prostředky ochrany rostlin

OTEVŘENÁ ZAHRADA NADACE PARTNERSTVÍ, BRNO
1. BŘEZNA 2023 | 9.30-16.30

PROGRAM

  • Prostředky ekologické ochrany ovocných kultur

  • Obecně principy ekologického pěstování ovoce (půda, výživa, ochrana)

  • Ochrana jádrovin v ekologické produkci

  • Ochrana peckovin v ekologické produkci

  • Možnosti v ekologické ochraně okrasných dřevin


9:00                Prezence účastníků
9:30                Zahájení semináře, dopolední program
12:30-13:30   Přestávka na individuální oběd
13:30-16:30   Odpolení program


Představení lektora/ Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
Entomolog, zakladatel a předseda spolku Ekovín, který sdružuje ekologická vinařství. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, už od dětství se věnuje entomologii. V 80. a začátkem 90. let pracoval na odboru karantény a ochrany rostlin v Brně, kde založil a vedl biologickou laboratoř. Napsal přes 50 publikací o biologické ochraně rostlin, publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech. Ekologickou ochranu rovněž přednáší na Mendelově univerzitě v Brně a na Weinbauschule Krems/Donau v Rakousku. Pracuje také v několika společnostech, které se specializují na vývoj, výrobu či aplikaci prostředků a systémů ekologické ochrany rostlin v zemědělství a lesnictví. Svou činností výrazným způsobem přispívá k přechodu na ekologické zemědělství a lesnictví nejen u nás, ale i na Slovensku, v Maďarsku či Polsku a nově také ve Vietnamu a Jižní Africe.

POZVÁNKA [PDF, 1.63 MB]

VLOŽNÉ:  1890 Kč + 21 % DPH, člen SZÚZ 1490 Kč + 21 % DPH

REGISTRACE do 23. února 2023

P l a t í  o b c h o d n í  p o d m í n k y