Konference Parky pro život - tradice, trendy, budoucnost

21. října 2021, Zámek Pardubice/ Kapacita akce je naplněna

Doba covidová ukázala, jak jsou parky, zahrady a krajina důležité pro jednotlivce i pro společnost. Parky se staly útočištěm pro všechny, kteří trpěli uzavřením ve svých domácnostech, nemožností setkávat se a provozovat oblíbené sporty. Staly se tělocvičnami, kavárnami, divadelními sály, meditačními místy i místy setkávání. Zároveň s tím si snad všichni uvědomili, že k tomu, aby mohly plnit všechny tyto funkce, je důležitý kvalitní projekt, realizace a v neposlední řadě péče a údržba.

Konference Parky pro život se bude věnovat nejenom současné tvorbě, ale nahlédne i do budoucnosti. Přednášející se zamyslí nad současnými trendy i budoucími směry v krajinářské architektuře, protože doba je turbulentní, životní prostředí a „zelená dohoda“ jsou skloňovány ve všech pádech a bezpochyby se tento trend dotkne i oboru zahradní a krajinářské tvorby. Konference je jednou z akcí, kterými si připomíná Svaz zakládání a údržby zeleně 20 let od svého založení.

Program konference:

9.00–⁠9.30           Prezence účastníků         

9.30–⁠9.45           Zahájení konference, úvodní slovo (Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně)

 

Přednáškový blok č. 1/ Tradice a budoucnost

9.45–⁠10.15         Krajinářská architektura jako výzva (prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. – vedoucí Ústavu biotechniky zeleně ZF MENDELU, praktikující projektant a zakladatel ateliéru FLORART)              

10.15–⁠10.45      Ekoluce – revoluce v krajinářské tvorbě (Ing. Petr Mičola, zakladatel a majitel ateliéru Gerten)

10.45–⁠11.15       Coffee break     

11.15–⁠11.45      Zelené Brno v kontextech územního plánování (Ing. Ondřej Nečaský, Kancelář města Brna –krajinářský architekt)        

11.45–⁠12.15      Opatření pro hospodaření s dešťovými vodami a jejich aplikace ve veřejných prostranstvích
(Ing. arch. Martina Sýkorová, spoluautorka metodiky Voda ve městě, členka týmu Architektura a životní prostředí UCEEB ČVUT)

12.15–⁠12.45       Diskuse

12.45–⁠14.00      individuální oběd

Přednáškový blok č. 2 / Trendy a současnost

14.00–⁠15.30  

Novému parku na rozhraní zástavby a volné krajiny sudičky přály.... (Park Granátová ve Slivenci, Ing. Jana Kohlová, PANORAM – ateliér krajinářské architektury)

Revitalizace zanedbaného parčíku poskytla obyvatelům klidové místo, možnost setkávat se i obdivovat proměnlivou vegetaci nejen v dešťovém záhonu (Park u Kněžské louky, Praha 3 – Ing. Martina Forejtová, ateliér Land05)  

„Proč kácíte?“ „Bude tady park!“ Nejenom o tom, jak do parku Stromovka v Humpolci vstoupilo světlo (Ing. Jakub Finger – Atelier Partero s.r.o.)

Modrozelená infrastruktura aneb válka profesí a jak ji vyhrát (experiment Park Okružní v Prostějově – Ing. Radek Pavlačka, krajinářský architekt – ZAHRADA Olomouc)

Diskuse, případně přednáška dle vývoje hlasování veřejnosti

Komentovaná exkurze        

15.30–⁠17.00      Komentovaná prohlídka Tyršových sadů v Pardubicích, které jsou posledním vítězem soutěže Park roku (2019). Parkem bude provázet autor projektu Ing. Tomáš Jiránek (New Visit s.r.o)

Vyhlášení výsledků soutěže Park roku 2021

18.00–⁠19.00      Zámek Pardubice, slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Park roku 2021

19.00–⁠21.00      Společenský večer s rautem u příležitost 20. výročí vzniku Svazu zakládání a údržby zeleně

 

Vložné:

1200Kč +21% DPH

500Kč +21% DPH – členové SZÚZ, účastníci soutěže PARK roku 2021

 

REGISTRACE/ Kapackita akce je naplněna. Děkujeme za váš zájem.

Vložné zahrnuje odborný program včetně komentované prohlídky a účasti na vyhlášení výsledků Parku roku 2021, coffee break. Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky Svazu zakládání a údržby zeleně.

Změna programu vyhrazena.

 

20210909_134215

Tyršovy sady, Pardubice (září 2021)